045 149 2311

Monipuolista teollisuuden osaamista 

Yli 10 vuotta kokemusta vaativien teollisuushankkeiden suunnittelusta ja vetämisestä

Lue lisää!

Mitä teemme? Erityisosaamista vaativien teollisuushankkeiden suunnittelua.

Miten? Tarjoamalla kokemusta, osaamista ja vahvaa teknisen laskennan näkökulmaa vaativien teollisuushankkeiden määrittelyyn, ratkaisuihin ja suunnitteluun. Tähän liittyvät keskeisesti mm. erilaisten simulointien tekemät mallinnukset ja analyysit. Myös asiakkaan prosessiosaamisen ja kokemuksen hyödyntäminen on yksi keskeisimmistä tekijöistä. Olemme sitoutuneita ratkaisemaan asiakkaan toimeksiantoja edellä mainituilla näkökulmilla yhteistyössä asiakkaan kanssa. Uskomme vastuullisen otteemme ja kokemuksemme näkyvän asiakkaalle positiivisena lisäarvona hankkeiden toteutuksissa.

Kenelle? Uutta teollista tuotantoa tai tuotannon kehittämistä suunnitteleville yrityksille.

Laskenta- ja simulointipalvelun mahdollisuudet


Analyysi- ja simulointipalvelut ovat tarkoitettu erilaisten ongelma- tai häiriötilanteiden ratkaisuun. Palvelua voidaan hyödyntää laajasti teollisuuden tarpeissa, sen laajan käyttömahdollisuuden vuoksi.

Lue lisää palvelusta. 

HYÖDYNNÄTKÖ SIMULOINTEJA JA ANALYYSEJÄ TUOTANNOLISTEN TAI TURVALLISUUTEEN LIITTYVIEN RISKIEN HALLINTAAN?

Teollisuuden tuotantoa ja kehittämistä tukevat ratkaisut

Uuden teollisen tuotannon tai kehittämiseen liittyville hankkeille tyypillistä on, että ne käynistyvät usein liian vähäisillä tiedoilla ja pääsevät etenemään liian pitkälle väärään suuntaan, ennen kuin huomataan..

Lue lisää palvelusta.

PALVELEEKO TEHTY SUUNNITELMA ALKUVAIHEEN MÄÄRITTELYJÄ JA TAVOITTEITA?

Tuoteratkaisut osaksi suunnittelupalvelua    

Tuoteratkaisut ovat tarkoitettu erilaisten tuotantosolujen ja pienten laitekokonaisuuksien, tuotantolinjojen ja tuotantolaitoksien tai yksittäisten komponenttien suunnitteluun.

Tuoteratkaisulle tyypillistä on, että siihen käytettävä suunnittelupanos on tiedossa hankkeen alkuvaiheessa. Keskeisin tavoite on..

Lue lisää tuoteratkaisuista. 

ONKO MAHDOLLISTA HYÖDYNTÄÄ AIEMMIN LUOTUJA RATKAISUJA?


Ohjelmistot ja sovelluksetKäytämme ratkaisun hakuun, tekniseen laskentaan ja simulointeihin nykyaikaisia eri ohjelmistovalmistajien vakiotuotteita sekä räätälöityjä tuotteita käyttötarkoituksen mukaisesti.
Esimerkkejä toteutuneista projekteista!

Asiakkaittamme