360®-malli vai tietomalli

Huolehdithan, että tietosi ovat omassa hallinnassasi

 

 

Lue, voitko hyödyntää omassa liiketoiminnassasi

360®-malli vai tietomalli 

Olemme soveltaneet mahdollisuuksien mukaan uutta teknologiaa suunnittelupalvelun tarjonnassa. Olemme huomanneet, että tietomallien lisäksi vaihtoehtoinen tapa jakaa informaatiota nykyisestä ja suunnitteluun liittyvästä ympäristöstä ovat 360®-mallit, joilla voidaan välittää todenmukaista kohteeseen sidottua tietoa eri tavalla, kuin mitä on totuttu tietomallien avulla näkemään.

Mallien lähtökohtana on ollut se, että ratkaisut soveltuvat tietoturvan näkökulmasta teollisuuden toimintojen kuvaamiseen. Toiseksi, jotta niitä käytettäisiin hyödyksi, tulee niiden olla helppokäyttöisiä. Kolmanneksi, syntyvää mallia tulee olla mahdollisuus päivittää tulevaisuuden muutoksia ajatellen.

Ratkaisumme on rakennettu kolmen perusasian ympärille:

Hyvä tietoturva

Pilvipalveluratkaisuja ei haluta käyttää

Ratkaisussa ei käytetä pilvipalveluja. Kaikki datan ja tiedon syöttö tapahtuu irti ulkoisesta verkosta. Käyttö tapahtuu vain yrityksen sisäisessä verkossa ja siinä kiinni olevissa laitteissa.

 

Informaatiomallin käyttö ei vaadi lisäohjelmia tai käyttäjältä erityistä osaamista. Malli toimii itsenäisesti mobiililaitteella tai tietokoneella.

 

Helppo käyttää

Street view - näkymä

Mallissa on hyödynnetty tuttua ja käytettyä tapaa liikkua todellisessa ympäristössä. Liikut mallissa tutussa street view näkymässä tai voit valita layout-pohjan jossa liikut eri tasoilla.

Tehdasalueen malli muodostuu useammasta ns. alimallista. Jokaisessa mallissa voi olla useita kerrostasoja ja näkymävalintoja.

Malliin voidaan liittää rajattomasti erityyppistä aineistoa. Aineisto liitetään todelliseen kohteeseen, joka kuvataan mallin rakentamisvaiheessa.

Helppo ymmärtää

Käyttömahdollisuudet

Malli mahdollistaa mm.:


- informatiivisen ja yksiselitteisen tiedon jakamisen alustan


- voidaan hyödyntää kunnossapidon, huollon ja turvallisuuteen liittyvään koulutukseen


- nopeuttaa ja selkeyttää asioiden läpikäyntiä meluttomassa ja turvallisessa ympäristössä esim. VR-ympäristössä


- voidaan liittää suunnitteluvaiheen mallien ratkaisuja todelliseen ympäristöön (rajoitetusti)


- voidaan sisällyttää pistepilviä ja tietomallien aineistoja jne.


Tietomallit hyödyksi hankkeen eri toteutusvaiheisiinKäytämme Autodesk-ohjelmistojen tarjoamia mahdollisuuksia tietomallien hallintaan.  Täkymetrimittaukset, laserkeilausaineistot, rakennesuunnitelmat, LVISA- ja tuotantolinjojen suunnittelumallit jne. voidaan liittää toisiinsa niin, että kaikki tarvittava informaatio toteutuksesta on yhdessä mallissa. Järkevällä tietojen käsittelytavalla  ja eri toimialueiden aineistojen yhteensovittamisella saadaan toimiva kokonaisuus 3D-mallina, joka palvelee toteutusorganisaatio koko hankkeen ajan.