045 149 2311, 050 471 1021

Referenssit


Alla muutamia esimerkkejä toteutuneista projekteista

CASE 1; Tuotantolinjan laitteen ja kantavan teräsrakenteen värähtelyanalyysi ja lujuustekninen väsymismitoitus yhteistyössä asiakkaan kanssa.


Toteutussuunnitelma sisältäen 3D-mallinnus, valmistus- ja asennuspiirustukset.

CASE 2; Tuotantotilan kantavan teräsrakenteen lujuustekninen mitoitus EUROKOODI-standardin mukaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Toteutussuunnitelma sisältäen 3D-mallinnus, valmistus- ja asennuspiirustukset.

CASE 3; Teollisuuslinjan laitemäärittely, kilpailutus ja hankinta yhteistyössä asiakkaan kanssa.


Toteutussuunnitelman tarkistus ja hyväksyntä.

CASE 4; Investointisuunnitelma kustannuslaskelmineen uuden teollisuuslaitoksen perustamiselle. 


Esisuunnitelma sisältä teknistä laskentaa, virtaus- ja laitekaavioratkaisut, päälaitteiden tekninen erittely layout-suunnitelmineen 3D-mallina tarjouskyselyä varten 

yhteistyössä asiakkaan kanssa.

CASE 5; Toteutussuunnitelma uuden tuotantolinjan perustamiselle.

Esisuunnitelma sisältäen teknistä laskentaa, linjaratkaisuvalinnat, tekninen erittely layout-suunnitelmineen 3D-mallina tarjouskyselyä varten

yhteistyössä asiakkaan kanssa.

CASE 6; Investointisuunnitelma vaarallisen kemikaalin varastosäiliölle.


Esisuunnitelma sisältäen tuotteen tekninen erittely layout suunnitelmineen 3D-mallina tarjouskyselyä varten yhteistyössä asiakkaan kanssa.

CASE 7; Putkisillan teräsrakenteen lujuustekninen mitoitus EUROKOODI-standardin mukaan. 


Muutossuunnitelma sisältäen 3D-mallinnus, valmistus- ja asennuspiirustukset yhteistyössä asiakkaan kanssa.

CASE 8; Tuotantotilan kantavan teräsrakenteen lujuustekninen mitoitus EUROKOODI-standardin mukaan.

Toteutussuunnitelma sisältäen 3D-mallinnus, valmistus- ja asennuspiirustukset yhteistyössä asiakkaan kanssa.

CASE 9; Nosturiradan palkin lujuustekninen mitoitus EUROKOODI standardin mukaan.


Toteutussuunnitelma sisältäen 3D-mallinnus, valmistus- ja asennuspiirustukset yhteistyössä asiakkaan kanssa.

CASE 10; PED:n alaisten prosessisäiliöiden tekninen laskenta  ja suunnittelu EN 13445-3 mukaan.


Toteutussuunnitelma sisältäen 3D-mallinnus, valmistus- ja asennuspiirustukset sekä PED:n vaatimuksen täyttävä lujuustekninen raportti.

CASE 11; Teollisuuden työvälineen tekninen laskenta ja suunnittelu konedirektiivin 2006/49/EY vaatimuksien mukaan.

Toteutussuunnitelma sisältäen 3D-mallinnus, valmistus- ja asennuspiirustukset sekä CE-merkintä vaatimuksen täyttävän teknisen rakennetiedoston laadinta tuotteen markkinoille saattamista varten.

CASE 12; Teollisuuden prosessilaitteen tekninen laskenta ja suunnittelu Eurokoodi-standardien mukaan.


Toteutussuunnitelma sisältäen 3D-mallinnus, valmistus- ja asennuspiirustukset.Asiakkaitamme