045 149 2311, 050 471 1021

Laitesuunnittelupalvelut

Tuotannon laitteen modernisointi ja kehitystyöt


tai uuden tuotteen suunnittelu ja tuonti markkinoille

Vaativat laitesuunnittelut ja tuoteratkaisut

Laitesuunnittelun toimeksiannot kohdistuvat yleensä yksittäisten tuotannon soluun tai linjaan liittyvään laitteen suunnitteluun. Laitesuunnittelun kategoriaan olemme sisällyttäneet tuoteratkaisut, jotka pohjautuvat tekniseen laskentaan ja ovat pitkälti vakio tai modulaaristen rakenteiden toistamista eri tuotteissa.

Vaativissa laitesuunnittelukohteissa tekninen laskenta määrittää suuntaviivat mitoitukselle ja laitedimensioille. Kertynyt kokemus suunnittelun ja laitevalmistuksen rajapinnasta yhdistettynä teknisen laskennan näkökulmaan, antaa hyvät edellytykset vaativien suunnittelun onnistumiselle.

Laitesuunnittelun projekteille tyypillistä on, että käytettävä suunnittelupanos ja syntyvät kustannukset määritetään alkuvaiheessa.  Keskeisin tavoite on, että projektin päättyessä on asiakas on saanut oikeaa ja tarkoitukseen soveltuvaa tietoa tehdä päätös hankkeen toteutuksesta.

Laitesuunnittelun sisältöön liittyy:

- laitteen määrittely

- teknisten ja toiminnallisten vaatimusten kuvaus

- tekninen erittely ja toimintojen todentaminen (tekninen laskenta)

- valmistuksen budjettikyselyt 

- kustannusarvion laadinta valmistuksesta +/-10...30% 

- Navisworks 3D-malli ja VR-mallit

- tulokset ja yhteenveto ratkaisusta päätöksen teon tueksi

Asiakkaan päätyessä laitteen valmistuspäätökseen, tuotamme laitteesta teknisen rakennetiedoston CE-merkintää varten sisältäen;

- käyttö- ja huolto-ohjeet

- valmistus- ja asennus sekä kokoonpanopiirustukset

- CE-merkintä (kone- ja tyyppikilvet)

- vaatimustenmukaisuusvakuutus

- tarvittavat ainestodistukset ja muut dokumentit riippuen laitteen luonteesta

Suunnittelu käynnistyy yhteistyössä asiakkaan kanssa alkuvaiheen määrittelyllä ja rajoitteilla. Määrittelyvaiheessa projekti saa suuntaviivat ja tavoitteet. 

Määrittelyvaiheessa ja sen jälkeen eri analyysimenetelmien avulla hyödynnetään mekaaniikan ja muiden lainalaisuuksien huomioon ottaminen ja niiden soveltaminen. Näitä tuloksia hyödynnetään ja sovelletaan kehitykseen liittyvän projektin eri vaiheissa tarkoituksen mukaisesti.

Tuloksena syntyy kokonaisratkaisu, josta on tiedossa tekninen totetutus ja kustannusarvio esitysaineistolla täydennettynä päätöksen tekoa varten. Projekti päättyy aineiston luovutukseen. 

Tyypillisiä laitesuunnittelun kohteita:

- tuotannon laitteen modernisointi ja kehitystyöt

- nostoapuvälineet

- apulaitteet (nostoalustat, tuet yms.)

- eritysosaamista vaativat laitteet (paineenalaiset prosessilaitteet, säiliöt, reaktorit, sakeuttimet, autoklaavit  yms.)

Lisäksi löytyy muutamia vakiotuotteita painealaisten säiliöiden ja varastosäiliöiden laskentaan.

Painealaisten säiliöiden tekninen laskenta (EN 13445 mukaan)

Kysy hinnoittelusta!

Tarkoitettu laitevalmistajan tuotannon tueksi. Tuotteen avulla voidaan ratkaista paineenalaisen säiliön konstruktioon liittyvät kaikki oleelliset mitoitus ja sijoittelu kysymykset. 

Tuloksena saadaan mm.

- päätyjen ja vaipan seinämävahvuudet

- syöpymisvara

- eri yhteiden tarvittavat seinämävahvuudet ja minietäisyys vaatimukset

- lujuuslaskentaraportti, jossa on kuvattu kaikki tarvittava sisältö EN 13445 vaatimukset huomioiden.

- käyttölämpötila-alue

- maksimi prosessin yli- ja alipaine

- TUKES:n ja kemikaalilainsäädännön vaatimukset

- valmistuspiirustukset tarpeen mukaan.

Nesteiden varastosäiliöt tekninen laskenta (EN 14015 mukaan) 

Kysy hinnoittelusta!

Tarkoitettu laitevalmistajan tuotannon tueksi. Tuotteen avulla voidaan ratkaista maavaraisten varastosäiliöiden konstruktioon liittyvät kaikki oleelliset mitoitus ja sijoittelu kysymykset. 

Tuloksena saadaan mm.

- päätyjen ja vaipan seinämävahvuudet

- syöpymisvara

- eri yhteiden tarvittavat seinämävahvuudet ja minietäisyys vaatimukset

- lujuuslaskentaraportti, jossa on kuvattu kaikki tarvittava sisältö EN 14015 vaatimukset huomioiden.

- käyttölämpötila-alue

- maksimi prosessin yli- ja alipaine

- TUKES:n ja kemikaalilainsäädännön vaatimukset

- valmistuspiirustukset tarpeen mukaan.

Prosessiputkistojen PED-alainen tekninen laskenta  (direktiivi 2014/68/EU)

Kysy hinnoittelusta!

Tarkoitettu teollisuuden tuotannon tueksi. Tuotteen avulla voidaan ratkaista PED:n alaisten putkistojen mitoitukseen ja kannatintukiin liittyvät sijoittelukysymykset.

Tuloksena saadaan mm.

- paineen alaisten osien seinämävahvuudet

- jännitys ja siirtymäanalyysit

- syöpymisvara

- eri yhteiden tarvittavat seinämävahvuudet ja minietäisyys vaatimukset

- lujuuslaskentaraportti, jossa on kuvattu kaikki tarvittava sisältö EN 13480 vaatimukset huomioiden.

- käyttölämpötila-alue

- maksimi prosessin yli- ja alipaine

- TUKES:n ja kemikaalilainsäädännön vaatimukset

- isometripiirustukset tarpeen mukaan.

Sivut päivitetty 15.2.2020