Laitesuunnittelupalvelut

Tuotannon laitteen modernisointi ja kehitystyöt


tai uuden tuotteen suunnittelu ja tuonti markkinoille

Vaativat laitesuunnittelut ja tuoteratkaisut

Laitesuunnittelun toimeksiannot kohdistuvat räätälöityihin laiteratkaisuihin. Laitesuunnittelun kategoriaan olemme sisällyttäneet muutamia tuotteistettuja ratkaisuja, jotka pohjautuvat tekniseen laskentaan ja ovat pitkälti vakio tai modulaaristen rakenteiden toistamista eri tuotteissa.

Vaativissa laitesuunnittelukohteissa tekninen laskenta määrittää suuntaviivat mitoitukselle ja laitedimensioille. Kertynyt kokemus suunnittelun ja laitevalmistuksen rajapinnasta yhdistettynä teknisen laskennan näkökulmaan, antaa hyvät edellytykset vaativien suunnittelun onnistumiselle.

Laitesuunnittelun projekteille tyypillistä on, että käytettävä suunnittelupanos ja syntyvät kustannukset määritetään alkuvaiheessa.  Keskeisin tavoite on, että projektin päättyessä on asiakas on saanut oikeaa ja tarkoitukseen soveltuvaa tietoa tehdä päätös hankkeen toteutuksesta.

Painealaisten säiliöiden tekninen laskenta (EN 13445 mukaan)

Kysy hinnoittelusta!

Tarkoitettu laitevalmistajan tuotannon tueksi. Tuotteen avulla voidaan ratkaista paineenalaisen säiliön konstruktioon liittyvät kaikki oleelliset mitoitus ja sijoittelu kysymykset. 

Tuloksena saadaan mm.

- päätyjen ja vaipan seinämävahvuudet

- syöpymisvara

- eri yhteiden tarvittavat seinämävahvuudet ja minietäisyys vaatimukset

- lujuuslaskentaraportti, jossa on kuvattu kaikki tarvittava sisältö EN 13445 vaatimukset huomioiden.

- käyttölämpötila-alue

- maksimi prosessin yli- ja alipaine

- TUKES:n ja kemikaalilainsäädännön vaatimukset

- valmistuspiirustukset tarpeen mukaan.

Nesteiden varastosäiliöt tekninen laskenta (EN 14015 mukaan) 

Kysy hinnoittelusta!

Tarkoitettu laitevalmistajan tuotannon tueksi. Tuotteen avulla voidaan ratkaista maavaraisten varastosäiliöiden konstruktioon liittyvät kaikki oleelliset mitoitus ja sijoittelu kysymykset. 

Tuloksena saadaan mm.

- päätyjen ja vaipan seinämävahvuudet

- syöpymisvara

- eri yhteiden tarvittavat seinämävahvuudet ja minietäisyys vaatimukset

- lujuuslaskentaraportti, jossa on kuvattu kaikki tarvittava sisältö EN 14015 vaatimukset huomioiden.

- käyttölämpötila-alue

- maksimi prosessin yli- ja alipaine

- TUKES:n ja kemikaalilainsäädännön vaatimukset

- valmistuspiirustukset tarpeen mukaan.

Prosessiputkistojen PED-alainen tekninen laskenta  (direktiivi 2014/68/EU)

Kysy hinnoittelusta!

Tarkoitettu teollisuuden tuotannon tueksi. Tuotteen avulla voidaan ratkaista PED:n alaisten putkistojen mitoitukseen ja kannatintukiin liittyvät sijoittelukysymykset.

Tuloksena saadaan mm.

- paineen alaisten osien seinämävahvuudet

- jännitys ja siirtymäanalyysit

- syöpymisvara

- eri yhteiden tarvittavat seinämävahvuudet ja minietäisyys vaatimukset

- lujuuslaskentaraportti, jossa on kuvattu kaikki tarvittava sisältö EN 13480 vaatimukset huomioiden.

- käyttölämpötila-alue

- maksimi prosessin yli- ja alipaine

- TUKES:n ja kemikaalilainsäädännön vaatimukset

- isometripiirustukset tarpeen mukaan.

Sivut päivitetty 15.2.2020