045 149 2311, 050 471 1021

Tuoteratkaisut

Tuoteratkaisut ovat tarkoitettu erilaisten tuotantosolujen ja pienten laitekokonaisuuksien, tuotantolinjojen ja tuotantolaitoksien tai yksittäisten komponenttien suunnitteluun. Tuoteratkaisulle tyypillistä on, että siihen käytettävä suunnittelupanos on tiedossa hankkeen alkuvaiheessa.  Keskeisin tavoite on, että projektin päättyessä on riittävästi informaatiota tehdä päätös hankkeen toteutuksesta.

Tuotteen sisältöön liittyy:

- päälaitteiden määrittely

- teknisten ja toiminnallisten vaatimusten kuvaus

- pääkomponenttien tekninen erittely

- päälaitteiden budjettikyselyt 

- kustannusarvio +/-10...30%

- virtaus- ja/tai prosessikaaviot

- Navisworks 3D-malli ja 2D-layout

- tulokset ja yhteenveto ratkaisusta päätöksen teon tueksi.

Hanke tai projekti käynnistyy yhteistyössä asiakkaan kanssa alkuvaiheen määrittelyllä ja rajoitteilla. Määrittelyvaiheessa projekti saa suuntaviivat ja tavoitteet. 

Määrittelyvaiheessa ja sen jälkeen eri analyysimenetelmien avulla hyödynnetään mekaaniikan ja muiden lainalaisuuksien huomioon ottaminen ja niiden soveltaminen. Näitä tuloksia hyödynnetään ja sovelletaan kehitykseen liittyvän projektin eri vaiheissa tarkoituksen mukaisesti.

Tuloksena syntyy kokonaisratkaisu, josta on tiedossa tekninen totetutus ja kustannusarvio esitysaineistolla täydennettynä päätöksen tekoa varten. Projekti päättyy aineiston luovutukseen.

Painealaisten säiliöiden tekninen laskenta (EN 13445 mukaan)

Kysy hinnoittelusta!

Tarkoitettu laitevalmistajan tuotannon tueksi. Tuotteen avulla voidaan ratkaista paineenalaisen säiliön konstruktioon liittyvät kaikki oleelliset mitoitus ja sijoittelu kysymykset. 

Tuloksena saadaan mm.

- päätyjen ja vaipan seinämävahvuudet

- syöpymisvara

- eri yhteiden tarvittavat seinämävahvuudet ja minietäisyys vaatimukset

- lujuuslaskentaraportti, jossa on kuvattu kaikki tarvittava sisältö EN 13445 vaatimukset huomioiden.

- käyttölämpötila-alue

- maksimi prosessin yli- ja alipaine

- TUKES:n ja kemikaalilainsäädännön vaatimukset

- valmistuspiirustukset tarpeen mukaan.

Nesteiden varastosäiliöt tekninen laskenta (EN 14015 mukaan) 

Kysy hinnoittelusta!

Tarkoitettu laitevalmistajan tuotannon tueksi. Tuotteen avulla voidaan ratkaista maavaraisten varastosäiliöiden konstruktioon liittyvät kaikki oleelliset mitoitus ja sijoittelu kysymykset. 

Tuloksena saadaan mm.

- päätyjen ja vaipan seinämävahvuudet

- syöpymisvara

- eri yhteiden tarvittavat seinämävahvuudet ja minietäisyys vaatimukset

- lujuuslaskentaraportti, jossa on kuvattu kaikki tarvittava sisältö EN 14015 vaatimukset huomioiden.

- käyttölämpötila-alue

- maksimi prosessin yli- ja alipaine

- TUKES:n ja kemikaalilainsäädännön vaatimukset

- valmistuspiirustukset tarpeen mukaan.

Prosessiputkistojen PED-alainen tekninen laskenta  (direktiivi 2014/68/EU)

Kysy hinnoittelusta!

Tarkoitettu teollisuuden tuotannon tueksi. Tuotteen avulla voidaan ratkaista PED:n alaisten putkistojen mitoitukseen ja kannatintukiin liittyvät sijoittelukysymykset.

Tuloksena saadaan mm.

- paineen alaisten osien seinämävahvuudet

- jännitys ja siirtymäanalyysit

- syöpymisvara

- eri yhteiden tarvittavat seinämävahvuudet ja minietäisyys vaatimukset

- lujuuslaskentaraportti, jossa on kuvattu kaikki tarvittava sisältö EN 13480 vaatimukset huomioiden.

- käyttölämpötila-alue

- maksimi prosessin yli- ja alipaine

- TUKES:n ja kemikaalilainsäädännön vaatimukset

- isometripiirustukset tarpeen mukaan.

Sivu päivitetty viimeksi 23.2.2019 / FP Solutions Oy